Aansprakelijkheid

Alleen wie niets doet, doet niets fout. Ondernemers weten dat, en verzekeren zich ertegen.

Wat wij aanbevelen

Niet-contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Bij de uitvoering van uw werk berokkent u schade aan een derde: een ernstige kortsluiting bij een klant, een werkongeval met een toevallige passant, schade door een gekantelde kraan of uitgebroken runderen… Wij voorzien bijzonder afgestemde pakketten voor horeca, garages, wellness en beauty, de bouwsector, land- en tuinbouw, kleinhandel,...

Gevolgschade na uitvoering van werken of aflevering van producten

Een product dat u hebt geleverd of geïnstalleerd, veroorzaakt schade: een trap blijkt niet stevig genoeg, een kabel breekt, een defecte zekering veroorzaakt brand, een koppeling komt los,… Wij kunnen die aansprakelijkheid helpen dragen.

Beroepsfouten

Onze wetgeving eist dat heel wat vrije beroepen en ondernemers uit de dienstensector zich verzekeren voor beroepsfouten: medische fouten, foutieve stabiliteitsberekeningen, verkeerde adviesverlening,…

Rechtsbijstand

Iemand veroorzaakt uw bedrijf schade, maar weigert die te vergoeden: wij bieden rechtsbijstand en helpen u om de schade terug te vorderen. En in het geval van conflicten regelen wij voor u zowel burgerrechtelijke als strafrechtelijke verdediging.

Opties

  • onderaannemers • U bent verantwoordelijk voor alle werkzaamheden die onder uw beheer uitgevoerd worden; ook voor werkzaamheden van onderaannemers, interimmedewerkers, jobstudenten, zelfstandigen, onbezoldigde helpers en vrijwilligers.
  • zelfrijdende werktuigen • De schade die bulldozers, heftrucks, rupskranen en tractors kunnen aanrichten is immens.
  • publieke ruimtes • Locaties die voor het publiek toegankelijk zijn, zoals restaurants, cafés, hotels, klinieken, theaterzalen, kerken, bioscopen, parochiezalen of vergaderzalen moeten wettelijk verplicht verzekerd zijn voor lichamelijke letsels ten gevolge van brand en ontploffingen.
  • bestuurdersaansprakelijkheid • Een foute beleidsbeslissing van een directielid, een lid van het management of iemand van de Raad van Bestuur kan schade aanrichten aan een van de stakeholders, die u hiervoor aansprakelijk kan stellen.