Arbeidsongevallen

Bescherm uw medewerkers op de werkvloer.

Wat wij aanbevelen

Arbeidsongevallenverzekering

Deze verplichte verzekering vergoedt bij een arbeids(weg)ongeval alle medische kosten en komt tussen bij het loonverlies van de arbeider of bediende als die tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt zou blijken. Ook als de werknemer zou overlijden, zorgen wij voor een uitkering voor de wettelijke partner, een rente voor de kinderen ten laste en dragen we de kosten van de begrafenis.

Ongevallenverzekering onbezoldigde helpers

Vrienden of kennissen die onbezoldigd een handje toesteken zijn niet immuun voor ongevallen. Ook hen kunt u gepast verzekeren.

Dan ijver je zo voor veiligheid op het werk en val je zelf uit een vrachtwagen. Een complexe breuk in mijn pols. Ik moest meteen geopereerd worden.

Opties

  • ongevallen in privétijd • Sommige van uw medewerkers werken ook in het weekend of hebben ’s avonds nog een zakenlunch of een afspraak met een bevriende klant. Wat als er dan ongevallen gebeuren?
  • ongevallen in het buitenland • Misschien moeten sommige personeelsleden regelmatig of voor langere tijd naar het buitenland voor zaken. De wettelijke arbeidsongevallenverzekering zal daar maar beperkt in tussenkomen. U kunt met de bijstand personeel bijkomende steun bieden.
  • personeel met hogere lonen • De wettelijke arbeidsongevallenverzekering is beperkt tot een salaris van ongeveer 40.000 euro. Met een aanvullende verzekering arbeidsongevallen kunt u uw personeelsleden meer bieden, zodat ook hun wedde beschermd wordt.
  • gezinsleden • In vele familiebedrijven steken partner en kinderen van de bedrijfsleider vaak een handje toe. Ook zij zijn niet immuun voor ongevallen.

Een schadegeval melden?

Heeft u pech gehad en schade opgelopen?

Breng ons op de hoogte