Bedrijfsgebouwen en inhoud

Met ons patrimoniumpakket kunt u uw gebouw en alles wat er binnen staat verzekeren.

Wat wij aanbevelen

De patrimoniumverzekering

Deze verzekering beschermt uw bedrijfsgebouw en inhoud tegen brand, storm, hagel, overstroming, glasbraak, ontploffing, bliksemschade,...

De 'alle risico's'-verzekering

Wanneer een bepaalde productielijn, een server, een locatie het kloppende hart vormen van uw bedrijf, is een alle risico's-dekking nodig. Niet alleen brand, storm, hagel, overstroming, glasbraak, ontploffing,... zijn dan verzekerd, maar ook allerlei andere mogelijke schade-oorzaken zoals onhandigheid, vandalisme, diefstal.

De verzekering 'bedrijfsschade'

Deze waarborg is de levenslijn voor uw bedrijf. Bij zware schade aan gebouwen en inhoud, wordt het omzetverlies en het wegvallen van inkomsten gedekt.

De verzekering 'diefstal'

Inbrekers zijn er met belangrijke bedrijfsmiddelen van door en hebben gebouwen en installaties zwaar toegetakeld. Deze verzekering kan ervoor zorgen dat de financiële impact beperkt blijft.

Opties

  • elektronica • De alle risico elektronica-dekking ontfermt zich over computerparken en fijn technologisch materiaal.
  • machines • Ook zwaardere installaties in ateliers, fabrieken, garages… kunnen we verzekeren tegen machinebreuk.
  • bouwwerven • Onze ABR-dekking, de verzekering alle bouwplaatsrisico’s, verzekert bouwwerven. U kan dit ook nog uitbreiden met de aansprakelijkheidsdekkingen.
  • cash • Hebt u doorgaans veel contant geld in huis? Dan is het zinvol om hier ook een speciale verzekering voor af te sluiten.
  • klimatologische factoren • Een stroompanne kan de inhoud van koelcellen om zeep helpen. Het uitvallen van een WKK-installatie kan onherroepelijke schade berokkenen aan uw oogst.
  • bodemverontreiniging • U kunt zich ook verzekeren voor de kosten die de bodemsanering met zich meebrengt.
  • goederen van klanten en leveranciers • Als er brand ontstaat in uw gebouw, bent u ook verantwoordelijk voor de schade aan de goederen die bij u zijn opgeslagen of worden bewerkt.
  • montage en proefdraaien • Soms stelt er zich al een probleem bij de montage en opstart van nieuwe installaties.
  • goederen in openlucht • Rampen treffen niet alleen gebouwen en hun inhoud, maar ook wagens op de parking, voorraden die buiten zijn opgeslagen, luifels, lichtreclames, silo's, olietanks.

Een schadegeval melden?

Heeft u pech gehad en schade opgelopen?

Breng ons op de hoogte