Groepsverzekeringen

Een gouden handdruk die ze blijven voelen.

Wat wij u aanbevelen

Uw medewerker gaat met pensioen...

Het wettelijke pensioen in België volstaat al lang niet meer. Met de groepsverzekering kunt u uw medewerker een kapitaal uitkeren wanneer die op pensioen gaat. De oude dag wordt een gouden dag.

Uw medewerker overlijdt voor die aan zijn of haar pensioen toe komt…

Wanneer uw medewerker overlijdt voor die de pensioenleeftijd bereikt, wordt een overlijdenskapitaal uitbetaald waar partner en/of kinderen mee verder kunnen.

Hebt u ooit al overwogen om uw personeel te belonen met een mooie oude dag? Met een groepsverzekering kunt u hen een aanvullend pensioen aanbieden: een gouden handdruk die ze blijven voelen.

Opties

  • aanvullende vergoedingen bij arbeidsongeschiktheid • Is uw werknemer langdurig afwezig door een ziekte of een ongeval, dan vult de verzekeringsdekking arbeidsongeschiktheid het wettelijk vervangingsinkomen aan tot een leefbaar inkomen.
  • vrijstelling van premie • De opbouw van het pensioen stopt wanneer een medewerker door ziekte of ongeval getroffen is en uit uw bedrijf geen salaris meer ontvangt. Via de waarborg vrijstelling van premie kan de pensioenopbouw toch verdergezet worden.
  • aanvullend pensioen bijzondere medewerkers • Met een individuele pensioentoezegging (IPT) kunt u voor sleutelfiguren in uw bedrijf een fiscaal interessant extra-legaal pensioen voorzien.