Uw eigen vangnet

Ook als ondernemer verdient u een stevig en flexibel net.

Wat wij u aanbevelen:

Polis gewaarborgd inkomen

Wanneer u arbeidsongeschikt wordt, omwille van ziekte of een ongeval, vallen ook uw inkomsten weg terwijl de kosten wel blijven toestromen. Met deze polis verzekert u zich van een maandelijks vervangingsinkomen.

Vrij aanvullend pensioen (VAPZ) & individuele pensioenverzekering (IPT)

De overheid heeft voor u weinig pensioen opzij gezet, minder dan voor uw werknemers. Gelukkig kunt u een bijkomend pensioen opbouwen met het vrij aanvullend pensioen (VAPZ) of een individuele pensioentoezegging (IPT). U kunt ook aan pensioen- of langetermijnsparen doen, wat ook gunstige fiscale voordelen heeft.
Heel wat mogelijkheden tot pensioenopbouw voorzien bovendien ook steun aan uw nabestaanden bij overlijden.

Hospitalisatieverzekering

De kosten van een opname in het ziekenhuis, voorafgaande onderzoeken, revalidatie, controle of blijvende verzorging van uzelf of iemand van uw gezin kunnen steil oplopen...

Persoonlijke ongevallenverzekering

Uzelf, uw partner, uw kinderen, uw inwonende moeder kunnen betrokken geraken in een ongeval, met alle lichamelijke gevolgen van dien… Misschien heel ernstig, met blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg.

Toen mijn vrouw overleed en ik met mijn twee kinderen overbleef, was het niet eenvoudig. Als familiebedrijf krijg je dan wel een klap. Maar ook daar hebben ze bij Aertsen & Partners op de juiste manier teruggekoppeld. Mijn relatiebeheerder heeft dan een gesprek gehad met de jongens erbij: tieners die ook erfgenamen waren. Hij heeft het hen helemaal uitgelegd met een tekening op een papier. Chapeau.

Opties

  • ondersteuning van de vennoten • Als een van de vennoten overlijdt, weegt dat op de anderen. Hoe moet het dan? Met de vennotenpolis kunt u er voor zorgen dat er een extra financiële injectie komt om de eigenaarsstructuur veilig te stellen.
  • leiding in gevaar • Bij het overlijden van een bedrijfsleider of sleutelfiguur betaalt de bedrijfsleiderspolis uw bedrijf een bedrag uit waarmee het een extra financiële buffer krijgt.
  • geen problemen met successierechten • Wat als u toch plots overlijdt? Zullen uw nabestaanden wel in staat zijn om de hoge successierechten te betalen zonder dat het opgebouwde familiekapitaal aangetast wordt? Met een successierechtenpolis bent u deze vragen voor.
  • RIZIV-polis • Bepaalde beroepen in de medische sector zoals artsen, apothekers, tandartsen kunnen beroep doen op een riziv-polis. Hier draagt de overheid bij in de kosten van aanvullende pensioenen en in geval van arbeidsongeschiktheid.

Onze klanten vertellen

Lees hier het verhaal van Marc van Grootel, bedrijfsleider transportbedrijf Groover