Botulisme bij melkvee.. Nu verzekerbaar!

7 juni 2019

Botulisme bij runderen is een vorm van vergiftiging,veroorzaakt door het eten van gecontamineerd voeder waarin restanten van kadavers van (met botulisme besmette) dode watervogels mee in verhakseld geraakt zijn. Tegen botulisme is er geen vaccinatie of medisch ingrijpen mogelijk.  Botulisme is niet besmettelijk.


Onnodig te vertellen dat het een regelrechte ramp is voor een melkveebedrijf, wanneer de veestapel getroffen wordt door botulisme. Zo’n emotioneel én financieel drama wil niemand meemaken.

Botulisme was tot heden een onverzekerbaar risico en werd ook niet gedekt door het rampenfonds. Onder invloed van Boerenbond en overheid,  is gezocht naar een oplossing.

En die oplossing hebben we sinds kort.

We kunnen voor melkvee de waarborg “productieverlies” verzekeren,  waarin het specifieke risico  “botulisme”  meeverzekerd is.

Vragen hierover? Contacteer onze collega’s Stan Boden (03 270 76 30) of Luc Van Looveren  (03 270 76 33)

Ander recent verzekeringsnieuws

Autoverzekeringen: jong gereden, oud betaald?

Stel, uw zoon trekt er regelmatig met uw tweede auto op uit, nu eens met vrienden naar een feest, dan weer met zijn vriendin op citytrip. U vertrouwt hem wel, want hij rijdt altijd voorzichtig, en dus denkt u ook niet aan een aparte verzekering. De autoverzekering staat al op uw naam, wat hem weer wat centen bespaart toch? Jonge mensen hebben het meestal niet zo breed, en elke euro is welkom.

Onze klanten getuigen

Meer dan 10.000 klanten vertrouwden ons al hun toekomst toe. Meer dan 6.500 ervan zijn particulieren: gezinnen, bedienden, arbeiders, ambtenaren, gepensioneerden. We begeleiden ook ongeveer 4.000 zelfstandigen, vrije beroepers, landbouwers, bedrijven en organisaties. We spannen ons dag na dag, week na week, jaar na jaar in om dat vertrouwen steeds opnieuw te verdienen. Sommige van die klanten zijn dan ook al decennia lang thuis in ons kantoor. Lees hun getuigenissen hier.

Transport Joosen - Verkeersweek 't Blokje

Transport Joosen helpt ongevallen voorkomen.