Studiebureel Raeymaekers

”Een goede makelaar is een goede screener, die alle risico’s in kaart brengt.”

Klaus Raeymaekers, landmeter, waardeert dossierkennis en nauwgezetheid.

Soms vertelt het gekozen beroep al boekdelen over de persoon. Van een landmeter kun je verwachten dat hij zich zowel binnen als buiten thuis voelt. Binnen, gebogen over kaarten, nauwgezet aan het vergelijken, verfijnd aan het uittekenen. En buiten, in de meest uiteenlopende situaties aan het opmeten met oog voor de kleinste details en afwijkingen. Kortom, je verwacht iemand die van afwisseling, open lucht en punctualiteit houdt. Dat lijkt wel op te gaan voor Klaus Raeymakers, oprichter van Studiebureel RaeymakaersAlleen zag hij zichzelf lang als onderwijzer.

Een boeiende job

“Als jongere was ik heel actief in de jeugdbeweging”, glimlacht Klaus terugblikkend,“ en ik dacht ook lang dat daar mijn toekomst lag. Ik zou sociaal assistent of onderwijzer worden, dacht ik, maar mijn vader raadde me aan om toch eerst iets anders te doen. Ik heb toen ingenieursstudies gedaan. Bouwkunde, om precies te zijn, specialisatie landmeter. Ik heb er helemaal geen spijt van. Het boeit me nog elke dag.”

Hij houdt inderdaad van de specifieke expertise, het zelfstandig karakter en de afwisseling van de job, en als sportieve fietser weet hij het buitenwerk erg te waarderen, maar vooral ook geniet hij van de wisselwerking met zijn klanten. 

In de dertig jaar sinds de oprichting van zijn landmeterskantoor heeft hij een vast cliënteel uitgebouwd van bouwaannemers, notarissen, architecten, rechtbanken, gemeentebesturen, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven en particulieren. “En ze komen altijd terug”, vertelt Klaus. “Dat maakt het plezant.”

De sociale drive en de kavels van Turnhout

Ook het werk zelf is boeiend, zegt de landmeter. Het bureel, gevestigd in Beerse, legt zich voornamelijk toe op nieuwe verkavelingsprojecten in het regionaal stedelijk gebied van Turnhout. Ze verzorgen er nieuwe verkavelingen, maken het ontwerp van de kavels op, zetten de kavels en de wegen uit, en organiseren daarnaast ook de taxatie van onroerend goed en de verhuur en de verkoop van vastgoed. 

Het bedrijf, dat inmiddels twee mensen vast en twee ingenieurs op freelancebasis tewerk stelt, heeft al meer dan 5.000 dossiers afgehandeld, of zowat vier per week. Dat is stevig doorwerken. 

Ondanks dat harde werk is ook het sociale gevoel dat hij als jongere al had nooit veraf. Klaus werkt als vrijwilliger voor de noodhulporganisaties Shelterbox Belux en Sasel“Met het ouder worden sta je wel vaker stil bij de druk van onze consumptiemaatschappij en de wijze waarop we leven”, zegt hij. Hij vindt het dan ook belangrijk om zijn schouders onder dergelijke projecten te zetten.

Niet zomaar een polis

Dat stilstaan zorgde er ook voor dat Klaus op zoek ging naar een verzekeringsagent die het best bij hem paste. Zo kwam hij rond de eeuwwisseling bij Aertsen & Partners terecht. 

“Het zijn geen verkopers,” herinnert Klaus zich. “Ze nemen je mee in de mogelijkheden die er zijn en leggen je uit welke tussenkomst je in welk geval mag verwachten. Ze laten je de keuze tussen een hoge of een lage franchise en spreken de verschillende mogelijkheden met je door. Het is niet zomaar een polis die je te nemen of te laten hebt.”

Klaus wou de gevoelige risico’s zoals arbeidsongevallen, beroepsaansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid goed gedekt weten én hij wou zowel zijn zaak als zijn privéleven bij dezelfde agent verzekerd zien. “Dat zou moeilijk te scheiden zijn,” legt hij uit. “De kantoren en mijn woonhuis zijn één. Ik ben zelf 100% aandeelhouder. Mijn leven en mijn werk lopen door elkaar.”

Aertsen & Partners is hierop ingegaan en heeft alles nauwgezet gescreend. Dat kon de landmeter zeer appreciëren. “Ze maken een heel goede analyse, bekijken de risico’s en doen dan voorstellen. Je merkt dat ze daar zeer onderlegd in zijn. Het feit dat ze veel klanten hebben zal daar zeker toe bijdragen.”

Grondig in kaart

“Ik zou Aertsen & Partners bij anderen aanbevelen omwille van hun screening,” verduidelijkt hij: “omwille van het goed in kaart brengen van de risico’s, de grondigheid waarmee ze het dossier beheersen, de transparantie over hoe ze polissen samenstellen, het overleg daarover en de ruimte die je krijgt om daar keuzes in te maken. Kortom, omwille van hun professionalisme.”

Meten is weten en waar dingen veranderen moet je opnieuw meten en weer opnieuw meten. De verzekering moet de bestaande situatie zo goed mogelijk weergeven. Klaus verwacht dan ook dat zijn makelaar elke 2 à 3 jaar langskomt om de risico-analyse nog eens te overlopen. “Indien nodig kan hij dan zaken aanpassen, zodat ik me weer met een gerust gevoel verzekerd weet.”

Dat veilig gevoel wordt ook in de hand gewerkt door de bereikbaarheid van de makelaar, ervaart de ingenieur. “De reactiesnelheid is heel groot en er wordt snel op de bal gespeeld, “ beaamt hij. “Toen iemand een tijd geleden aan een stoplicht tegen mijn auto aanreed, ben ik meteen langs het kantoor van Aertsen & Partners gereden – ik was toch in de buurt - en ik ben daar gelijk geholpen.”

Dossierkennis en ontzorging

Niet dat snelheid van reactie de doorslag geeft, nee. “Als ze niet zo direct zouden zijn,” gaat hij verder, “zou ik er bij Aertsen & Partners niet van wakker liggen omdat ik echt voel dat ze mijn dossier kennen. Als ze langs komen, weten ze echt nog hoe de vork in de steel zit. Je hoeft dat niet meer opnieuw uit te leggen. Ze kennen onze bedrijfsvoering en weten wat onze risico’s zijn. Toen ik een waterlek had, moest ik bij wijze van spreken niks uitleggen. Ze wisten nog exact hoe het gebouw in elkaar zat.”

Aertsen & Partners was er dan ook al bij toen het woonhuis en de huidige kantoren in 2006 werden gebouwd. Ook toen was Klaus blij met de steun van zijn makelaar: “Ik had problemen met de man van de verwarming. Dat ik een verzekering rechtsbijstand had, kwam goed van pas, en die bijstand ondervond ik vooral aan den lijve. Mijn dossierbeheerder kwam letterlijk naast me zitten en die beheerde en beheerste ook echt je dossier. Dat is goud waard. Je zit op dat moment met een probleem, je weet het zelf niet meer goed, en dan is er iemand die je nuchter en met ervaring ondersteunt. Dat is pas echt een toegevoegde waarde.”

“Wijzelf moeten niet met verzekeringen bezig zijn,” besluit Klaus. ” Wij zijn met ons werk en onze cliënten bezig. Een agent moet ons daar in ondersteunen en de juiste vragen stellen.”