Familiale verzekering

We kunnen de risico’s niet wegnemen, maar de gevolgen wel verzachten.

Wat wij aanbevelen

Familiale verzekering

U, iemand van uw gezin, uw woning of uw huisdier veroorzaakt schade bij iemand anders.

Rechtsbijstand

Iemand berokkent u schade, maar weigert die schade te vergoeden.
U of iemand van uw gezin wordt verdacht van een onopzettelijk misdrijf.
Uw gezin wordt getroffen door onrustbarende verdwijning van een gezinslid.

Kinderen zijn soms nog onbezonnen. Een stiekem experiment met vuur kan uitdraaien op een uitslaande brand.

Ingrid Arnouts, polisbeheerder

Een ongelukje met schade aan derden is snel gebeurd. Verzeker u met een familiale verzekreing op maat.

Opties

Arbeidsongevallenverzekering voor hulp bij u thuis

Als u een poetsvrouw, babysitter of een tuinman betaalt voor het werk, bent u wettelijk verplicht om die persoon te verzekeren. Ook onbezoldigde helpers kunnen verzekerd worden.

Verzekering van uw bijverdienste

Een klusje kan verkeerd aflopen, een schadeclaim kan volgen.

Verzekering voor u als lesgever, toezichthouder of onthaalmoeder

Iemand dient een schadeclaim tegen u in voor onopzettelijke schade die leerlingen of onthaalkinderen onder uw hoede, veroorzaakt hebben.

Uw hond

De lichamelijke schade na hondenbeten kan groot zijn.
Uzelf of uw gezinsleden worden gebeten door uw eigen hond of door een hond van iemand anders.
Iemand wordt gebeten door uw hond, gewoon op straat, of terwijl er op uw hond wordt gepast door vrienden, buren of familie.