Hospitalisatie

Ernstige ingrepen vragen om ernstige verzekeringen

Wat wij aanbevelen

Hospitalisatieverzekering

  • U of iemand van uw gezin wordt gehospitaliseerd naar aanleiding van ziekte of ongeval.
  • Vooraleer gehospitaliseerd te worden, zijn er tal van voorafgaandelijke onderzoeken noodzakelijk.
  • Na uw hospitalisatie volgen nog de revalidatie en controle-onderzoeken.
  • Ook ambulante medische kosten bij zware ziekten zonder hospitalisatie (bv. kanker)
    kunnen verzekerd zijn.

Wanneer ‘ziek’ uitgroeit tot ‘ziekenhuis’, kan de wettelijke ziekteverzekering soms niet bijbenen. Bijverzekeren is dan geen overbodige luxe.

Cindy Klaasing, polisbeheerder

Wat is 'hospitalisatie' eigenlijk?

Opties

Eenpersoons- of meerpersoonskamer bij hospitalisatie

Misschien verkiest u rust en privacy bij een opname. Misschien hebt u liever gezelschap op de kamer.

Aangepaste franchises

U kan er voor kiezen om alle medische kosten vergoed te krijgen. U kan er ook voor kiezen om de eerste 100 of 200 euro voor eigen rekening te nemen.

Hospitalisatie-wachtpolis

U hebt al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever, maar u wil continuïteit verzekeren met het oog op verandering van werk of uw latere pensioen.