Onze manier van werken

Actief cliëntencontact

Niet de dossiers, maar u vormt de focus van onze verzekeraars. Onze medewerkers staan niet alleen voor u klaar, maar denken ook mee. Zodra een wetswijziging wordt aangekondigd die wel eens van belang zou kunnen zijn voor die of die particulier, dat bedrijf of die instelling, duiken ze erin om het belang ervan te analyseren. Nieuwe risico’s worden besproken, bestaande of nieuwe verzekeringen worden onder de loep genomen. Als het om de toekomst gaat, laten we best zo weinig mogelijk aan het toeval over. We blijven op onze hoede.

Actief polisbeheer

Als je veel dossiers of polissen hebt, die jaarlijks worden aangepast, aangevuld en bijgewerkt, kan het wel eens onoverzichtelijk worden… Tenzij je de polissen actief beheert. Onze verzekeraars behouden het overzicht, zodat ze ten alle tijde weten welke contracten beschikbaar zijn, waar overlappingen of hiaten dreigen en ze meteen kunnen reageren als zich een vraag voordoet.

Actief schadebeheer

Schadegevallen zijn al belastend genoeg op zich. Daarom nemen onze verzekeraars u de zorgen van een schadedossier graag uit handen. Ze helpen u doorheen het hele schadeproces en zorgen ervoor dat de correcte schadevergoedingen binnen aanvaardbare termijnen uitbetaald kunnen worden.

> Terug naar het team