Wettelijke informatie

Algemene bedrijfsinformatie

Aertsen & Partners NV
Burg. Jozef Van Looverenplein 2
2990 Loenhout
KBO 0463006140
FSMA 042095A
IBAN BE92 7331 2640 0023
BIC KREDBEBB

Verbonden agent, FSMA 042095A, van KBC Verzekeringen NV
Professor Roger Van Overstraetenplein 2
3000 Leuven
België

BTW BE 0403.552.563
RPR Leuven.

Productinfo en polisvoorwaarden

Op onze website trachten we risico-analytisch een overzicht te geven van mogelijke gevaren,
en de eventuele verzekeringsoplossingen.

Gedetailleerde productinformatie, berekeningen op maat en / of algemene polisvoorwaarden kan u steeds bij ons opvragen.
U kan de info ook raadplegen op www.kbc.be.

Klachtenbehandeling

Aertsen en Partners is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten.

  • Als u niet tot overeenstemming komt, kunt u terecht bij KBC-klachtenmanagement:
    Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven - klachten@kbc.be
    tel. 0800 620 84 (gratis) of 078 15 20 45 (betalend) of via fax 016 86 30 38.
  • Komt u niet tot een passende oplossing, dan kunt u zich richten tot de Ombudsman van de Verzekeringen die optreedt voor de hele sector:
    de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel - info@ombudsman.as

Of surf naar www.ombudsman.as.U behoudt evenwel steeds het recht om een gerechtelijke procedure in te leiden