Aertsen & Partners is een verzekeringsadviseur die zoekt naar de beste oplossing op uw maat. Vertrouwen en een lange termijnvisie staan hierbij centraal.

Meer info over Aertsen en Partners

Botulisme bij melkvee.. Nu verzekerbaar!

Botulisme bij runderen is een vorm van vergiftiging,veroorzaakt door het eten van gecontamineerd voeder waarin restanten van kadavers van (met botulisme besmette) dode watervogels mee in verhakseld geraakt zijn. Tegen botulisme is er geen vaccinatie of medisch ingrijpen mogelijk.  Botulisme is niet besmettelijk.


Kunnen we u verder nog ergens mee helpen? Graag een vrijblijvende afspraak?
We horen het graag.

Een team van ervaringsdeskundigen staat voor je klaar!

Een ploeg met heel wat verschillende specialiteiten, interesses en persoonlijkheden. Allen verbonden door diezelfde toekomstfilosofie en servicegedachte.